นครปฐม  ประชาชนแห่เอาน้ำผึ้งไหว้พระสิวลี

ประชาชนแห่นำเอาน้ำผึ้งขวดมากราบไหว้บูชาพระสิวลีเพราะต่างเชื่อกันว่าปีนี้ถ้าได้นำเอาน้ำผึ้งมาถวายพระสิวลีแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวเองเพราะว่าปีนี้เป็นปีมงคลให้กราบไหว้ พระสิวลี พระสังฆจาย พระอุปคุต แล้วจะดี
วันที่ 7.ม.ค.61 ตามคำล่ำลือจากชาวบ้านว่าที่วัดใหม่สุประดิษฐาราม  ณ มณฑลนครชัยศรี ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้มีประชาชนแห่นำเอาน้ำผึ้งมาถวายพระสิวลี กันเป็นจำนวนมากจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ ก็พบว่าประชาชนได้น้ำเอาน้ำผึ้งมาคนละขวดพร้อมดอกไม้ธูปเทียน เพื่อถวายให้กับพระสิวลี องค์ใหญ่ จึงได้สอบไปยังชาวบ้านที่เดินทางบอกว่าปีนี้เป็นปีมงคล(ปีจอ)ปีหมาทอง ถ้าใครได้น้ำเอาน้ำผึ้งมาถวายพระสิวลีแล้วจะเจริญเก้าหน้าในหน้าที่การงาน   และเป็นสิริมงคลต่อครอบครัว และตนเอง  

กดที่นี่เพื่อชมคลิปวีดีโอ 1    กดที่นี่เพื่อชมคลิปวีดีโอ 2   กดที่นี่เพื่อชมคลิปวีดีโอ 3

จึงได้สอบถาม พระครูปฐม ไชยาภิวัฒน์  (พระอาจารย์เต่า) เจ้าอาวาส เล่าให้ฟังว่า ปีนี้เป็นปีมงคล  ให้กราบไหว้ พระสิวลี พระสังฆจาย พระอุปคุต แล้วจะดี ถ้าใครได้นำเอาน้ำผึ้งถวายพระสิวลี (พระอรหันต์แห่งโชคลาภ ร่ำรวย) แล้วจะดีมากจะเจริญเก้าหน้าในหน้าที่การงาน   และเป็นสิริมงคลต่อครอบครัว และตนเอง  

 สาเหตุที่ท่านได้รับการยอมรับว่า เป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภนั้น เพราะในสมัยที่ท่านยังอยู่ในครรภ์มารดา คือ พระนางสุปฺปวาสา ผู้เป็นราชบุตรีของเจ้าเมืองโกลิยะ ท่านอาศัยอยู่ในครรภ์มารดานั้นนานถึง 7 ปี กับอีก7 วัน เพื่อชดใช้กรรมเก่าจากการที่ในชาติก่อนนั้นโดยปกตินั้น คนธรรมดาอยู่ในท้องแม่ไม่เกิน 9 เดือน10เดือนก็ต้องคลอดออกมาแล้ว)ซึ่งครั้งนั้น พระองค์ทรงเป็นพระราชาในเมืองแห่งหนึ่ง ทรงมีอุบายร่วมกับพระมารดา พยายามจะแย่งชิงเมืองอีกเมืองมาเป็นของตน แต่ไม่ใช้กำลังเข้าห้ำหั่น อาศัยกลยุทธ์เข้าล้อมเมืองนั้นทำให้เมืองนั้นขาดการติดต่อจากโลกภายนอก ชาวเมืองล้วนประสบโรคภัยไข้เจ็บ เผชิญกับการขาดแคลนอาหาร ดำรงชีวิตอยู่ด้วยคงวามทุกขเวทนา ด้วยความทุกข์เวทนามากว่า 7 ปี7เดือน7วัน ผลจากกรรมนั้น จึงส่งผลมาดังกล่าวแก่ท่าน ให้ท่านนั้นต้องทนอุดอู้อยู่ในครรภ์มารดานั้นแต่ด้วยด้วยอำนาจบุรพกรรมตามมา ได้ทำให้เกิดโชคลาภแก่พระมารดาผู้ทรงครรภ์เป็นอันมาก โดยกล่าวว่าในเวลาใกล้ประสูติ แม้พระมารดาของท่านจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า แต่ยังมีสติที่ดี จึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพร จากพระบรมศาสดาในการครั้งนี้ พระพุทธองค์ ได้ทรงตรัสประทานพรแก่พระนางว่าขอพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิดด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ผู้เป็นใหญ่ทั้ง 3 โลก  ทำให้ความทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานหายไป พระนาง ก็ได้ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุจน้ำไหลออกจากหม้อ และกุมารน้อยจึงได้รับพระนามว่าสีวลีกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมาและเมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็น เวลา7วัน ในวันถวายมหาทานนั้น สีวลีกุมาร มีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนม์7พรรษา ได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆซึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน้อย และครั้นถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ท่านจึงได้ชักชวน สีวลีกุมาร ออกบวชซึ่งความศรัทธานี้ ได้สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ทำให้มีผู้ที่ทำธุรกิจการค้า หรือต้องการประสบความสำเร็จโดยเร็วในด้านเมตตามหานิยม หรือโชคลาภ สรรเสริญจึงบูชาพระสีวลีไม่ได้ขาด โดยมีวิธีในการบูชาที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้น้ำผึ้งผลไม้สดดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดอย่างละ3ดอก5ดอก หรือ7ดอกก็ได้น้ำสะอาด1แก้วโดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำแล้วจุดธูป3ดอก เทียนบูชา1เล่ม


ณรงค์ฤทธิ์   กิจเจริญ/ภาพ/ข่าว 085-0223888

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: