ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดการประชุมหารือแนวทางบูรณาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 11มกราคม  2561 เวลา09.00น. ท่าน พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชากองทัพไทย และ ท่าน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดการประชุมหารือแนวทางบูรณาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ.สถานที่ บ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ โดยมี คุณสาวัน ตัน เจ้าของบ้านไร่ตะวันหวาน ให้การต้อนรับ ทุกภาคส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์ประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ในการนี้ท่าน พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการกองทัพไทยและท่าน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบต้นไผ่ให้แก่จิตอาสาในพื้นที่อ.ลำทับ จ.กระบี่ เพื่อนำไปปลูกป่ารักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไป

รายงานโดย นายชิตชัย จันมาลัยผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนท์พื้นที่จังหวัดกระบี่ (ผ่านเลนท์30031)

%d bloggers like this: