นักบินหญิง ฝนหลวงคนแรกของไทย “น้องเอิง” หรือ น.ส.สร้อยสกุล คุณสุข วัย 25 ปี สาวชาวจันทบุรี


นักบินหญิง ฝนหลวงคนแรกของไทย “น้องเอิง” หรือ น.ส.สร้อยสกุล คุณสุข วัย 25 ปี สาวชาวจันทบุรี ซึ่งเป็นนักบินหญิงฝนหลวงคนแรกของไทย ที่เข้าสู่การเป็นนักบินใต้ปีกฝนหลวงเป็นนักบิน ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างดี ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติการฝึกบินทบทวนการบินฝนหลวงประจำปี 2561 จบการศึกษาจากคณะวิศวะอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

น้องอิง พร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการทำฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 61 แล้ว……ทั้งสวย ทั้งเก่ง…สุดยอดดดครับ ^^ 


เครดิตที่มาทุกภาพ

via. c-mee

%d bloggers like this: