มรภ.สวนสุนันฯ คว้า แชมป์ หนังสั้น @ สคบ.ครั้งที่ 2  

มรภ.สวนสุนันฯ คว้า แชมป์ หนังสั้น @ สคบ.ครั้งที่ 2  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดหนังสั้น @สคบ.ครั้งที่ 2  พร้อมเงินรางวัล 5 หมื่นบาท เลขาธิการ สคบ.ชื่นชม หลังนำเสนอกรณีหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์ไม่ตรงรูปสินค้า 
พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด หนังสั้น “@ สคบ. ครั้งที่ 2” ประจำปี 2561-2562 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 110,000 บาท ภายใต้ โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2 ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

โดยมี นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานวิดีโอหนังสั้น 2 ชุด  ฉบับเต็มความยาว 3-5 นาที ฉบับย่อความยาวไม่เกิน 30 วินาที เข้าร่วม 24 ทีม ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลพร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ 7 ทีม 
ทั้งนี้ ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมเงินสด 5 หมื่นบาท ได้แก่ ทีมยกกองโปรดักชั่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในชื่อเรื่อง NET PRINCESS ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์และได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ผู้ขายสินค้าได้ประกาศขายไว้ แม้เป็นสินค้าที่มูลค่าไม่สูงแต่ก็สามารถนำเรื่องมาร้องต่อ สคบ. ได้  
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 พร้อมเงินสด 3 หมื่นบาท ได้แก่ ทีม Project 31 จากมหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ /รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินสด 1 หมื่นบาท ได้แก่ทีม Nited kaset film  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และรางวัลชมเชย 4 ทีมจะได้รับเงินรางวัลเงินสดทีมละ 5 พันบาท ได้แก่ ทีมพี่หมูและน้องๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ทีม CED 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /ทีม Pid Tong Lung Pha จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และทีม ATM Promptpay จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ประสิทธิ์  กล่าวว่า ทาง สคบ. เล็งเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีอิทธิพลในการใช้สื่อ ออนไลน์ ซึ่งหนังสั้นที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องทาง สคบ. จะเผยแพร่ไปในทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงสิทธิที่ตนเองมี  โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอหนังสั้นที่โดนใจ เพราะเป็นเรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม มีผู้ซื้อจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าแล้ว ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพ อย่างที่มีการโฆษณา แต่ก็ไม่ยอมที่จะดำเนินการเอาผิดกับผู้ขายทั้งที่เป็นสิทธิของผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  เพราะจะทำให้ผู้ขายไม่รู้จักรับผิดชอบด้วย ดังนั้นผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือ ถูกหลอกลวงจากการขายสินค้าต่างๆ ควรที่จะรักษาสิทธิของตนเองเช่นกัน

Facebook Comments
%d bloggers like this: