พ.ต.อ.ประวิทย์ เขียวไสว ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา พร้อมด้วย รอง ผกก ป,รอง ผกก สส.ฯสวปฯสว.สสฯสว.ธร.ฯสว.สอบสวน รรท.หน.งานสอบสวน ได้เรียกข้าราชการตำรวจ  สภ.ถ้ำพรรณรา เข้าร่วมประชุม_เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น


ภ.จว.นครศรีธรรมราช สภ.ถ้ำพรรณรา วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.พ.ต.อ.ประวิทย์ เขียวไสว ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา พร้อมด้วย รอง ผกก ป,รอง ผกก สส.ฯสวปฯสว.สสฯสว.ธร.ฯสว.สอบสวน รรท.หน.งานสอบสวน ได้เรียกข้าราชการตำรวจ  สภ.ถ้ำพรรณรา เข้าร่วมประชุม_เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้น ที่สั่งการและมอบหมาย นโยบายของ ท่าน ผบช.ภาค8 ,รอง ผบช ภาค 8 ,ผบก.จว.นครศรีธรรมราช ,รอง ผบก ภ.จว.นครศรีธรรมราช ที่ได้สั่งการในที่ประชุม _เพื่อให้บรรลุตามข้อสั่งการให้ครบถ้วนและเร่งด่วน การบริหารงบประมาณ _การเบิกจ่าย ตัวชี้วัดKPI รวมทั้งตรวจสอบเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบราชการของ สตส.และรับการตรวจเยี่ยมของ ผบช.สตส ปิดการตรวจสอบในวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ศปก สภ.ถ้ำพรรณรา และเน้นย้ำความมีระเบียบวินัย การรักษาความเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย การรู้รักสามัคคี การทำงานเป็นทีม และ ตามคำสั่งข้อแนะนำของ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช สร้างความเข้มแข็งภายในหน่วยงาน ในที่ประชุมรับทราบและนำไปปฏิบัติ 

Facebook Comments
%d bloggers like this: