​สโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพฯ กับงาน ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กินปูดูทะเล บางขุนเทียน

เมื่อเวลา09.00น.วันที่27ม.ค.61 ณ.โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กทมฯ ทางคณะประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติของทางสโมสรไลออนส์บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กินปูดูทะเลบางขุนเทียน โดยมี ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 D เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีฯ ภายหลังจากท่านประธานกล่าวเปิดพิธีฯเสร็จสิ้น ทางคณะครูทางโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ก็ได้เชิญท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสโมสรไลออนส์เที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากโครงการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9 ภายในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หลังจากเที่ยวชมงานในส่วนต่างๆจากทางโรงเรียนเสร็จสิ้น ก็ได้เดินทางไปลงเรือเพื่อเที่ยวชมทัศนีย์ภาพอันสวยงามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแหล่งสุดท้ายแบบธรรมชาติ ซึ่งมีความงดงามอย่างเกินคำบรรยายและมีหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่แบบวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พร้อมกับชมหลักเขตฯของพื้นที่ กทมฯ ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเล พร้อมทั้งแวะรับประทานอาหารที่ร้าน Bangkok Sea View Seafood ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเล และอาหารรสเลิศ ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จสิ้นทางคณะประธานฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสโมสรไลออนส์ก็ได้ลงเรือเพื่อเดินทางกลับและยังได้เยี่ยมชมความงามของป่าชายเลน อีกทั้งชมวิถีอาชีพของประชาชนที่อยู่อาศัยในชายทะเลบางขุนเทียน รายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติจะนำไปเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆอาทิเช่น ผู้ยากไร้ ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลน และอีกมากมายหลายโครงการ จึงนับได้ว่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านของทางสโมสรไลออนส์ คือผู้ช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง 

ขอขอบคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดี คุณสุเทพ ม่วงศิริ ที่สนับสนุนในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

Facebook Comments
%d bloggers like this: