ชาวบ้านหมู่ 2 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี รวมตัวกว่า 50 คนยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือกับสภาทนายความเกี่ยวกับข้อพิพาทวัดป่าคลอง 11

ชาวบ้าน  หมู่ 2 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี รวมตัวกว่า 50 คนยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือกับสภาทนายความเกี่ยวกับข้อพิพาทวัดปาคลอง 11

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์พ. ศ. 2561 เวลา 13.00 น กลุ่มชาวบ้าน หมู่ 2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เข้ายื่นหนังสือ ร้องขอความช่วยเหลือ จากสภาทนายความ กรณีข้อพิพาท วัดป่าคลอง 11 ขอให้เปิดทาง แนวกั้นรั้ว ด้านข้างวัด เพื่อให้เป็นทางเดินเข้าวัดได้สะดวก สำหรับประชาชน และชาวบ้านที่เดินทางมาสักการะบูชาหรือมาทำบุญที่วัด ตัวแทนชาวบ้าน ได้พูดคุยและชี้แจงถึงเรื่อง การปิดกั้นแนวรั้วทางเดินด้านข้างวัดซึ่งชาวบ้าน ได้เคยพูดคุยกับทาง เจ้าอาวาส วัดป่าคลอง 11 แต่ไม่เป็นผล รวมถึงเล่าความเป็นมา ให้กับ นายสรัลชา  ศรีชลวัฒนา ตำแหน่งอุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ซึ่งรับฟังปัญหาของชาวบ้านเบื้องต้น พื้นที่แนวรั้วกั้น ทางด้านข้างวัด เป็นพื้นที่ภาระจำยอม และเปิดให้ใช้เป็นทางเดินมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ไม่สามารถ ปิดทางเดินได้ จากการที่ได้พูดคุย กับชาวบ้าน ทางด้าน นายสรัลชา  ศรีชลวัฒนา ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวรียา  ไชยธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นผู้รับเรื่อง เพื่อเจรจากับทางวัดป่าคลอง 11 ด้วยตนเอง พร้อมกับตัวแทนชาวบ้าน หลังจากที่ได้ทำการพูดคุยถึงปัญหา ทางกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ก็ได้ยื่นหนังสือ ให้กับนาย สรัลชา  ศรีชลวัฒนา  เลขาธิการสภาทนายความ  ชาวบ้านกว่า 50 คนได้ลงชื่อพร้อมกับถ่ายบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเดือดร้อน  นางสาว เสาวรียา  ไชยธัญทวี ได้ให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไต่สวนถึงปัญหากับคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะเดินทางเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาให้ชาวบ้าน เพื่อยุติข้อพิพาทที่เป็นอยู่


ชนะ คำไทรแก้ว รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: