นครปฐม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม ร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครองบุกเข้าจับกุมสถานบริการนวดแผนไทยได้หญิงสาวชาวเมียนม่า14คน


เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม ร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครองบุกเข้าจับกุมสถานบริการนวดแผนไทยได้หญิงสาวชาวเมียนม่า14คนว่ากระทำผิดฐาน ตั้งสถานบริการประเภทสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้ให้บริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรา 3 (3) โดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ต.ท นรบดี ศศิประภา สวญ.ตม. จว.นครปฐม และพ.ต.ต. ชยุตพล รัตนธรรม สว.ตม.จว.นครปฐม สั่งการให้ ร.ต.ต.ธราเทพ ทับสายทอง รอง สว(ป.) ตม.จว.นครปฐม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครอง อ.บางเลน  เข้าร่วมบูรณาการ กับชุดปฏิบัติการ ภายใต้การอำนวยการของ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายธนิตร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ ปลัดจังหวัดนครปฐม นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน พ.ต.อ.วชิระ ลภเลิศ ผกก.สภ.บางเลน โดยการปฏิบัติการของ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าพนักงานตำรวจ กก.5 บก.ปคม. ตรวจสอบ-จับกุม ร้านนพดลนวดแผนโบราณ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗/๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการปฏิบัติมีดังนี้ 

   จับกุมคนต่างด้าว(หญิง) สัญชาติเมียนมา จำนวน 14 คน กระทำผิดฐาน เป็นคนต่างด้าวผู้รับใบอนุญาตทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน (ฝ่าฝืนมาตรา 70 บทลงโทษมาตรา ๑๒๑ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.บางเลน ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดแก่ เจ้าของสถานประกอบกิจการฯและเป็นนายจ้างของคนต่างด้าว จำนวน 14 คน ว่ากระทำผิดฐาน ตั้งสถานบริการประเภทสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้ให้บริการให้แก่ลูกค้าตามมาตรา 3 (3) โดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่รับอนุญาตและเป็นนายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน(ฝ่าฝืนมาตรา 73 บทลงโทษมาตรา 123 พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว


ณรงค์ฤทธิ์ กิจเจริญ ผู้สื่อข่าวนครปฐม

Facebook Comments
%d bloggers like this: