นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการเป็นจิตอาสา. ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี


วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการเป็นจิตอาสา ณ.หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็น อสม.จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลกบินทร์บุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี มีนายแพทย์โชคชัย มานะดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี นายนพดล สุวรรณพิทักษ์ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในครั้งนี้ด้วย


ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์จังหวัดปราจีนบุรีรายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: