​พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี(ผบก.ศฝร.ภ.7) พิธีประดับยศ นักเรียนนายสิบ รุ่นที่9 ปีงบประมาณ2560

เมื่อเวลา09.00น.วันที่31ม.ค.61 ณ.ห้องประชุมตำรวจภูธรภาค7 อ.เมือง จ.นครปฐม พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี(ผบก.ศฝร.ภ.7) ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศนักเรียนนายสิบรุ่นที่9ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์(รอง ผบก.ศฝร.ภ.7) พ.ต.อ.ชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ(ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7) พ.ต.อ.อดิศักดิ์ บุญทัน(ผกก.บศ.ศฝร.ภ.7) พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธรสกุล(ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.7 และแขกผู้ทรงเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติและสักขีพยานให้กับนักเรียนนายสิบที่ได้ผ่านการฝีกฝน อบรมจนได้จบหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ซึ่งตลอดระยะเวลาในการฝึกฝนท่านผู้การอ้อได้ดูแลใส่ใจและห่วงใยนักเรียนนายสิบทุกๆนายเปรียบเสมือนหนึ่งลูกหลานและต้องการให้มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีและอยากให้เจริญก้าวหน้าต่อๆไปในวันข้างหน้า จึงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีนักเรียนนายสิบที่มีคุณภาพและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลประชาชนชาวไทยต่อๆไป

ขอขอบคุณ พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี(ผบก.ศฝร.ภ.7) สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร

Facebook Comments
%d bloggers like this: