​หมอดูดัง แห่งเมืองย่าโม อ.กฤชประพันธุ์ การันตี ร่วมงาน เปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จ.นครราชสีมา

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ได้จักกิจกรรมเปิดบ้าน Open House นิทรรศการวิชาการ  ซึ่งสานสัมพันธ์ชุมชน สังคม เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงาน มีกิจกรรมการออกร้านของนักเรียน กิจกรรมทางวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ ของนักเรียน กิจกรรมประกวดร้องเพลง แข่งขันกีฬา ซึ่งภายในงาน มรประชาชน และหน่วยงานต่างๆร่วมงานอย่างหนาแน่น  

ทั้งนี้ อาจารย์กฤชประพันธุ์  การันตี หมอดูชื่อดัง แห่งเมืองย่าโม ยังได้ร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของนักเรียนทั้ง 15 โรงเรียน อาจารย์กฤชประพันธุ์ การันตี ยังเน้นย้ำ การศึกษา เพราะการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาชีวิต ในการประกอบอาชีพ และยังฝากถึงนักเรียนทุกคน  ต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้ ไม่ควรหยุดนิ่ง เพราะความรู้ ถือว่าเป็นอาหารเสริมปัญญา  ที่ดีต่ออนาคต นาย วิทยา ดวงใจ ผอ.โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ได้กล่าวของพระคุณแขกทุกท่าน สื่อมวลชน ที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ้งงานในครั้งนี้ ทางคณะครู ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย และอีกยังสานสัมพันธ์ชุมชน ร่วมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: