ต่อยอด เพิ่มฐานความชำนาญ ให้อาสาสมัครตำรวจนำ้ตรัง รับไฮซีซั่น แหล่งท่องเที่ยว


ต่อยอด เพิ่มฐานความชำนาญ ให้อาสาสมัครตำรวจนำ้ตรัง รับไฮซีซั่น แหล่งท่องเที่ยว

วันที่5-7 กุมภาพันธ์ 61 ภายใต้การฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจน้ำเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดตรังโดยการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนผู้ริเริ่มโครงการได้แก่ 
พ.ต.อ. จตุรวิทย์ คชน่วม ผกก.9 บก.รน. ได้กล่าวถึงการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่5 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการ9 บก.ตำรวจน้ำ ในรอบ 6 เดือน และที่ จ.ตรัง เป็นครั้งที่2  ตามแนวนโยบาย ของ พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน.มุ่งเน้น เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนศักยภาพให้กับอาสาสมัครตำรวจน้ำที่มีทั้งมูลนิธิ, เจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้ประกอบการที่มีพื้นที่ติดกับทะเลน้ำตกและแหล่งท่องเที่ยว ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ได้เข้าร่วมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตำรวจน้ำสถานี2 กองกำกับการ9ฯ ภายใต้แนวคิด”การทำงานต้องไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดจากครั้งที่แล้วในการฝึกอบรมเพื่อให้อาสาสมัครนั้นมีความชำนาญและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีตลอดทั้งทักษะในการที่จะให้ความช่วยเหลือโดยครั้งนี้มุ่งเน้นไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่น้ำตกในแหล่งอุทยานกระช่อง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในจังหวัดตรังโดยมุ่งเน้นให้อาสาสมัครนั้นเกิดความรักความสามัคคีตลอดทั้งการทำงานโดยรู้หน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดเหตุและมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องใช้ เครื่องมือเครื่องช่วยเหลือเครื่องช่วยหายใจโดยทีมงานที่มีความรู้จากกองบังคับการตำรวจน้ำตลอดทั้งเป็นการซ้อมแผนในเรื่องเกี่ยวกับการลำเลียงผู้บาดเจ็บจากแหล่งท่องเที่ยวไปสู่มือหมอได้อย่างทันท่วงทีและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวภายในจังหวัดตรังให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด
Facebook Comments
%d bloggers like this: