นายสุทธา  สายวาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ ป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้ควบคุมการจัดพิธีสวนสนาม เนื่องในงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน โดยมี ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสิงห์บุรี ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน (ร.ด.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้ง 6 อำเภอ และอปพร.จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1,100 คน ร่วมกระทำพิธีเดินสวนสนามในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเพรียง โดยมีนายสุทธา  สายวาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากทุกเหล่าทัพ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย


Facebook Comments
%d bloggers like this: