สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

โดยเมื่อวานนี้ 5-1-61 มีการจัดพิธีซ้อมใหญ่เปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทย ในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ในงานนอกจากจะได้ชมความงดงามจากการจัดสวนดอกไม้แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่ามกลางความสุขความรื่นเริงในบรรยากาศย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ และวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ประชาชนที่มาร่วมงานยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ รายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกมิภาคของประเทศ งาน” อุ่นไอรัก คลายความหนาว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 11มี.ค. 2561 ทุกวัน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างเวลา 10.30 – 21.00น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

ทั้งนี้ ในการนี้ วันที่ 8 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต  ในเวลา 15.00 น. ขอเชิญชวนผู้ที่มาร่วมแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5 หรือสวมผ้าไทย หรือชุดสุภาพผ่านเลนส์ 005 – รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: