ชาวบ้านขอความช่วยเหลือปัญหากรณีการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์และการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  


ชาวบ้านขอความช่วยเหลือปัญหากรณีการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์และการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 นายจเร   นามสนธิ์  รองนายก องค์การบริหารส่วนและชาวบ้าน ตำบลเขาดินหมู่ 6  อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ 

 ได้ร้องเรียนมาอย่างผู้สื่อข่าวว่า  ปัจจุบันที่สาธารณประโยชน์ทุ่งต้นบก  ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 750 ไร่ แต่  ณปัจจุบันได้เข้าไปตรวจสอบมีที่ดินจำนวนเพียง 170 ไร่ ตามหนังสือนสล.ฯ  ซึ่งยังมีที่ดินขาดหายไปจำนวน 580 ไร่โดยประมาณ 

จำนวนที่ดินทุ่งต้นบก  ถูกบุกรุกโดยเอกชน  ซึ่งปัจจุบันผู้ครอบครองคือข้าราชการตำรวจ ได้เข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวโดยการปลูกต้นปาล์มน้ำมันเต็มพื้นที่  มากกว่าพันไร่  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นที่สาธารณะประโยชน์  นายจเร  นามสนธิ์  และชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้ช่วยติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความกระจ่างด้วย  เพราะขณะนี้ทางตำรวจรายดังกล่าว  ได้ทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำของคลองหยิก  ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวไปด้วย  แล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ  ของประชาชน  ที่ต้องใช้น้ำจากคลองสาธารณะ  คลองหยิกดังกล่าว  ที่พวกเค้า  ไปทำลายต้นน้ำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน  ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจเขาพนมจังหวัดกระบี่  เพื่อให้ดำเนินคดีกับ  นายตำรวจดังกล่าว  กรณีบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งต้นบก  ซึ่งคดีดังกล่าวก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด  เนื่องจากตำรวจรายดังกล่าวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เช่นกรณีที่กลุ่มราษฎร  ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ซึ่งเข้าไปในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทุ่งต้นบก  ก็ถูกนายตำรวจดังกล่าวแจ้งให้ตำรวจในท้องถิ่นจับกุมดำเนินคดีกับชาวบ้าน  สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎร  ในพื้นที่จึงใคร่ขอ  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน  ขอให้ท่านได้โปรดติดตามข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว  ให้ประจักษ์พร้อมทั้งขอให้ได้โปรดติดตาม  และตรวจสอบพฤติกรรม  และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีของนายตำรวจรายนี้  ด้วย  เพราะนอกเหนือจากการเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วยังมีพฤติกรรมบุกรุกพื้นที่ป่าไม้  และที่สาธารณะต่างๆ  รวมทั้งมีการสร้างบ้านหลังใหญ่  ด้วยไม้ผิดกฎหมาย 

 ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าและราษฎรในพื้นที่บางราย  ได้ถูกข่มขู่จากข้าราชการตำรวจรายดั่งกล่าว  โดยเฉพาะข้าพเจ้าและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลเขาดินซึ่งได้รับแจ้งข่าวจากบุคคลที่เชื่อถือได้ว่า  ให้ระวังตัวเนื่องจากมีการจ้างมือปืนให้ปองหลายข้าพเจ้าและผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6 ด้วยเช่นกัน 

 ด้วยอำนาจและความมีอิทธิพลจากนายตำรวจนายนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของตนได้ไปขู่เข็ญขับไล่ชาวบ้าน  ที่ทำมาหากินอยู่บนพื้นที่  ของทุ่งต้นบก   ได้ทำการขับไล่ชาวบ้าน  และมีการขู่เข็ญ  มีการเผาบ้านเรือนของ ชาวบ้าน  ซึ่งมีจำนวนชาวบ้านที่อยู่อาศัย  อยู่บนพื้นที่จำนวน 60 กว่าชีวิตรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ทางเจ้าหน้าที่  ได้ทำการ จุดไฟเผาบ้านเรือนจนหมดสิ้น  และทรัพย์สินมีค่าของประชาชน  ทางเจ้าหน้าที่  ก็เอาแบ่งกันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและ  ทางเจ้าหน้าที่ยังทำลายจุดไฟเผาเสื้อผ้า  ชุดนักเรียนและเครื่องนุ่งห่ม  ของชาวบ้านจนหมดสิ้น  จนทำให้ชาวบ้าน  ขวัญหนีดีฝ่อตกใจเสียขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมาก  จนทำให้ชาวบ้านไม่มีที่อยู่ที่ทำมาหากิน  ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมา  ซึ่งมีเสื้อผ้าติดตัวแค่เพียงชุดเดียว ที่สวมใส่อยู่เท่านั้น

 และที่แย่กว่านั้นก็คือนายตำรวจดังกล่าวได้แจ้ง  ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายเข้าจับกุมชาวบ้านทุกคนที่เคยไปอยู่อาศัยในพื้นที่อาศัยบนทุ่งต้น ซึ่งทำให้ชาวบ้านกลัวเป็นอย่างมาก และเด็กๆแถวนั้น ไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือที่โรงเรียนเดิมได้ต้องพรากอกพ่อพรากอกแม่ ต้องออกไปเรียนหนังสือในสถานที่ไกลบ้านเพราะกลัวผู้มีอำนาจผู้มีอิจธิพลจากนายตำรวจดั่งกล่าว


Facebook Comments
%d bloggers like this: