นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน คุณบัวขาว สมถวิล นายกกิ่งกาชาดตะพานหินพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อสม.ตำบลหนองพยอม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 4 ราย


วันนี้ 7 ก.พ. 2561   เวลา 09:30 น. นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน คุณบัวขาว สมถวิล นายกกิ่งกาชาดตะพานหินพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อสม.ตำบลหนองพยอม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 4 ราย ได้แก่

1.นางถา นิลพันธ์ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่179 ม.6 ตำบลหนองพยอม 

2.นายโชติ อินทรฤทธิ์ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่532/1 ม.6 ตำบลหนองพยอม

3.นายเดือน พลรบ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่423 หมู่6 ตำบลหนองพยอม 

4.นายบุญมี ธรรมดวง อายุ 73 ปี บ้านเลขที่226 ม.6 ตำบลหนองพยอม

      เวลา11.00 น. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมอบรถจักรยาน และทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนวัดป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพยอม


ขอบคุณภาพข่าว นายอำเภอตะพานหิน

  

Facebook Comments
%d bloggers like this: