ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน นำโดยนายณรงค์พล คิดอ่าน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้ออกตรวจตรากวดขัน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ผู้จัดการโรมแรม และร้านค้าของเก่า 


วันนี้ (7 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน นำโดยนายณรงค์พล คิดอ่าน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้ออกตรวจตรากวดขัน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม/ผู้จัดการโรมแรม และร้านค้าของเก่า ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตท้องที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 แห่ง คือ 1.โรงแรมพักพิงริมโขง 2.โรงแรมสยามไทยแองเกิ้ลโฮเตล 3.ห้างทองเยาวราชเชียงแสน โดยกวดขันให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 / พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย/ชาวต่างประเทศ และป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ เช่น การใช้โรงแรมเป็นที่พักยาเสพติด , การกระทำความผิดทางเพศ ,การรับซื้อของโจร เป็นต้น 

 ทั้งนี้ พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน จะดำเนินการตรวจกำกับติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในภารกิจของกรมการปกครอง เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด ต่อไป


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: