ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน กวดขัน จัดระเบียบโรงแรม และสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชน


ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน กวดขัน จัดระเบียบโรงแรม และสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และประชาชน

เนื่องจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเป็นอำเภอชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเมียนม่า โดยมีแม่น้ำโขงกั้นอาณาเขตประเทศ  ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในท้องที่อำเภอเชียงแสน และประชาชนทั่วไป

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จึงสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน ออกกวดขันโรงแรม และสถานประกอบการต่างๆในท้องที่ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยในวันที่ 6 ก.พ.61 เวลา 15.00 น. พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน นำโดยนายศิริวุฒิ สงวนศักดิ์ และนางสาวทิวาพร ทนันชัย ปลัดอำเภอเชียงแสน ได้จับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ลักลอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต  คือโรงแรม A HOTEL BUDGET และต่อมาในเวลา 16.00 น. ได้ทำการจับกุมผู้ประกอบการร้านไม้เงินไม้ทอง ซึ่งเป็นร้านค้าของเก่าที่ลักลอบประกอบการ โดยไม่มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประจำปี

โดยได้นำตัวผู้ประกอบการทั้งสองราย ส่งนายสมหมาย เป็นมงคล ปลัดอำเภอเชียงแสนในฐานะพนักงานสอบสวนเวรฝ่ายปกครอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย และในคืนนี้ พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเชียงแสน

จะได้ออกตรวจตรากวดขันสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย จะได้จับกุมดำเนินคดีและเสนอสั่งปิดตามกฎหมาย

ส่วนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พนักงานฝ่ายปกครองซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 จะได้ออกตรวจสอบกวดขันโรงแรม ที่มีใบอนุญาต ด้วยว่า ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้จัดการโรงแรม ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง พนักงานฝ่ายปกครองจะได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ขอบคุณส่วนราชการ เจ้าของข้อมูลภาพ/ข่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: