ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์มอบขวัญและกำลังใจ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบกพร่องทางการได้ยินและเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์มอบขวัญและกำลังใจ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบกพร่องทางการได้ยินและเด็กพิการทางสติปัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

     วันนี้(8 ก.พ.61) นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่มีบกพร่องทางการได้ยินและพิการทางสติปัญญา ซึ่งชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนางประภาวดี สิงหวิชัย ประธานชมรมฯ นำสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่มีบกพร่องทางการได้ยินและพิการทางสติปัญญา จำนวน 306 คน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมด้วย  และนายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯนำคณะบุคลากรให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกจากฝีมือของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์  ให้แก่สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ด้วย
      ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กแลอุดหนุนอาหารที่เกิดจากวัตถุดิบที่นักเรียนได้เพาะปลูก เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน โดยการอุดหนุนอาหารที่นักเรียนและครู แม่บ้าน ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงมือทำด้วยตนเอง อาทิ ก๋วยเตี๋ยว น้ำหวาน ขนมหวาน ผลไม้ ให้นักเรียนได้รับประทาน เป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพแก่น้องนักเรียน มุ่งหวังที่จะเห็นเด็กๆเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในวันข้างหน้า ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

                                 

กำชัย วันสุข  รายงาน

คณิศร ศรีสุข  ภาพ

สุรพล บุตรวงศ์  ปชส.สุรินทร์ บก.ข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: