นายสุรชัย  ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย กำนันตำบลลิ้นฟ้า สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.ยางชุมน้อย ที่ 12 ลงพื้นที่บ้านลิ้นฟ้า

อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 7 ก.พ. 61 เวลา 11.00 น.  นายสุพร  ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย มอบหมายให้ นายสุรชัย  ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย กำนันตำบลลิ้นฟ้า สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.ยางชุมน้อย ที่ 12 ลงพื้นที่บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 3 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ บิดา มารดา ของนายวิเชียร  ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตก ไม่ให้วิตกกังวลกับบุตรชายมากจนเกินไป จากกรณีที่บุตรชายได้ทำหน้าที่จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านทิศตะวันตก โดยมีกลุ่มชาวบ้านและประชาชนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งบิดา มารดา ของนายวิเชียรฯ มีขวัญและกำลังใจที่ดี และคลายความวิตกกังวลกับความปลอดภัยของบุตรชายมากขึ้น

Facebook Comments
%d bloggers like this: