เดอะโอ๋!!! เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ภ.1 พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย


เดอะโอ๋!!! เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัดบช.ภ.1 พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย

วันนี้ 8 ก.พ.61 ที่สภ.ป่าโมก อ.ป่าโมก จว.อ่างทองพล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 3 เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังแก่ใจข้าราชการตำรวจ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายขอผบ.ตร.และผบช.ภ.1 ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 265/2560 ลง 2 ต.ค.2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รับผิดชอบพื้นที่ภ.จว.ลพบุรี และ ภ.จว.อ่างทอง ช่วงระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.2561โดยมี พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง พ.ต.อ.สุริยา อยู่แพทย์ ผกก.สภ.ป่าโมกพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม


พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้กำชับให้ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร.และ ผบช.ภ.1 โดยเน้นย้ำให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมให้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัโดยเฉพาะในขณะแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายและตัดผมสั้นให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะโดยให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของ ตร.และปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร.พร้อมให้พัฒนาหน่วยงานปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจแห่งชาติและดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามนโยบายของ ตร.

สำหรับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายด้านปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.)และด้านการปราบปรามการกระทำความผิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา(ปลป.)ของรัฐบาล,ตร.และภ.1  
ออกสืบสวนหาข่าว จัดทำบัญชีข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับค้างเก่า(CCOC) และให้เร่งรัดจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้จงได้ โดยให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลัง เกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน 

ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันปราบปรามให้เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบที่เหมาะสมอำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 ให้กำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 พร้อมกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นอันขาด 

ให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง เป็นธรรม และเมตตาธรรมพร้อมกำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง

โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”
Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: