พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 51

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 51  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 กรมราชทัณฑ์จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 51 ภายใต้แนวคิด

” วิถีไทย วิถีราชทัณฑ์ มุ่งมั่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 ( The Way of Thai , The Way of Pride , To Digitized  Thailand )  โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานดั่งกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำคลองเปรม

 พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่างานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 51 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ” วิถีไทย วิถีราชทัณฑ์ มุ่งมั่นสู่ไทยแลนด์ 4.0 ” ถือเป็นการยกระดับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

แรงงาน ซึ่งกรมราชทัณฑ์เองได้มีการจัดฝึกวิชาชีพในหลายลักษณะ โดยเฉพาะงานช่างฝีมือต่างๆที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์และที่สำคัญผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษอย่างแท้จริง พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ในครั้งที่ 51 นี้เน้นในการผสมผสานการดำเนินชีวิตของคนไทยที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เข้ากับทางการดำเนินการด้านพัฒนาพฤตินิสัย โดยเฉพาะแนวทางในด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี โดยมีไทยแลนด์ 4.0 เป็นเป้าหมายดำเนินการ

โดยงานในครั้งนี้ มีเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 67 แห่ง นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังมาจำหน่ายซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนประยุกต์ของผู้ต้องขัง กิจกรรมประมูลผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์และยังมีการเดินแบบแฟชั่น นำโดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง)ให้เกียรติสวมเสื้อผ้าฝีมือการตัดเย็บจากผู้ต้องขังพร้อมด้วยนางแบบกิตติมศักดิ์รับเชิญอีกมากมาย

 นอกจากนี้ในงานนิทรรศการยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลายเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม จากเรือนจำและทัณฑสถาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานเครือข่ายของเรือนจำ/ทัณฑสถาน และผู้พ้นโทษที่มีทักษะฝีมือด้านต่างๆ เช่น กรมการพัฒนาชุมชนสินค้า OTOP เป็นต้น


                   


ชนะ  คำไทรแก้ว  และทีมงาน 

หนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์  รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: