อุบลราชธานี รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม จัดตั้งสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.  นายกองเอก ปราโมทย์  ธัญพืช รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม จัดตั้งสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณวัดศรีตระการ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 90 นาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: