“ใกล้ปิดตำนานชุมชนป้อมมหากาฬ!! ชาวชุมชนสมัครใจรื้อถอนบ้านไม้สองชั้น ซึ่งถือเป็น สัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้”

“ใกล้ปิดตำนานชุมชนป้อมมหากาฬ!! ชาวชุมชนสมัครใจรื้อถอนบ้านไม้สองชั้น ซึ่งถือเป็น สัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้” 

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวได้รายงาน มีการเข้ารื้อบ้านเลขที่ 99 ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น โดยบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่บริเวณลานกลางชุมชน ซึ่งเป็นบ้านไม้ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนป้อมมหากาฬ 

    โดยนางจันทร์ ซึ่งเป็นผู้พักอาศัยที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ”ตนเองอยู่บ้านหลังนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ก็รู้สึกใจหายที่วันนี้จะต้องมารื้อบ้านที่เคยอาศัยอยู่ แต่เพื่อส่วนรวมและจะมอบพื้นที่บริเวณป้อมมหากาฬนี้ ให้ทำเป็นสถานที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของทุกคน และก็ยินยอมโดยไม่มีใครมาบังคับ ในการรื้อถอนบ้านในครั้งนี้ และอยากจะฝากถึงพี่น้องในชุมชนด้วยกัน ว่า “การต่อสู้ของพวกเรามันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ทำไมพวกเราไม่ทำความดีเพื่อประเทศชาติและเพื่อสาธารณะของประเทศบ้าง การที่ย้ายตัวเองออกจากในพื้นที่ป้อมมหากาฬ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) จัดการหาสถานที่พักให้ใหม่เป็นอย่างดี ตนรู้สึกสบายใจที่วันนี้ได้ทำอะไรเพื่อแผ่นดินนี้บ้าง” ซึ่งการรื้อถอนบ้านเลขที่ 99 ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น โดยไม่มีกลุ่มผู้นำชุมชนมาขัดขวางในการรื้อถอนแต่อย่างใด!!

Facebook Comments
%d bloggers like this: