นายกองโทสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน ผบ.กองร้อย.อส.อ.อัมพวา ที่ 3 มอบหมายให้นายไชยพร เอี่ยมวงค์ ผู้ช่วยผบ.กองร้อยฯ นำนายหมู่ตรีจตุรงค์ สุปรียาภรณ์ ผบ.หมู่ฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อร่วมงานวันพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561


วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561    ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.    นายกองโทสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน ผบ.กองร้อย.อส.อ.อัมพวา ที่ 3 มอบหมายให้นายไชยพร เอี่ยมวงค์ ผู้ช่วยผบ.กองร้อยฯ นำนายหมู่ตรีจตุรงค์ สุปรียาภรณ์ ผบ.หมู่ฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อร่วมงานวันพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฟีนิกซ์ 1 – 6 อาคารอิมแพค(ฮอลล์ 8) เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยนายหมู่ตรีจตุรงค์ สุปรียาภรณ์ ตำแหน่งผบ.หมู่กองร้อยอส.อ.อัมพวา ที่ 3 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2560 ประเภท ก. ด้านการป้องกันและปราบปราม โดยช่วงเช้าได้ทำการฝึกซ้อมการเข้ารับรางวัลฯ และในช่วงเย็น ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลและได้กล่าวชื่นชมผลงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งทั้งด้านงานป้องกันปราบปราม งานด้านบริการ งานด้านพัฒนาและด้านอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกหน่วยงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีของผู้เข้าร่วมงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: