ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่หาดไตรตรังติดตามแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดระยะเร่งด่วน 


ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่หาดไตรตรังติดตามแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดระยะเร่งด่วน ให้เทศบาลเมืองป่าตองเร่งสูบ เศษตะกอนและสิ่งปฏิกูล ไปบำบัด ส่วนระยะยาว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับองค์การกำจัดน้ำเสียศึกษาวิจัยและแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างยั่งยืน ย้ำทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม เวลา 15.00 น. วันนี้ (11 ก.พ 2561) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริเวณหาดไตรตรังตำบลป่าตองอำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต เพื่อ ติดตามและแก้ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงสู่บริเวณหน้าหาดไตรตรังโดยในเบื้องต้นสั่งการให้ เทศบาลป่าตอง นำรถมาสูบตะกอน เศษดินโคลน และสิ่งปฏิกูลต่างๆจากบริเวณหน้าชายหาดไตรตรัง เพื่อลดปริมาณน้ำเสียและกลิ่นที่เน่าเหม็น ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดอับ ไม่มีลมพัดผ่าน ส่วนในระยะยาวได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานกับ อจน.หรือองค์การกำจัดน้ำเสีย เพื่อศึกษาวิจัยและวางแผน แก้ไขปัญหาอย่างถาวร โดยจัดทำในจุดเล็กๆ ของแต่ละพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย มีความเป็นไปได้ สอดรับกับพื้นที่ และแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีท่อบำบัดรวมที่จะแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสียได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การแก้ปัญหาระบบน้ำเสียนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทางด้าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล เมืองป่าตองยังไม่สมบูรณ์แบบมีปริมาณน้ำเสียที่เกินกว่าที่จะเข้าสู่ระบบบำบัด ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบกับในขณะนี้กระแสลมพัดเข้าชายหาดทำให้น้ำเสียที่ไหลลงหน้าหาดส่งกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตาม ในระยะเร่งด่วน ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ โรงแรม ควรนำน้ำเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น อาจจะไปรดน้ำต้นไม้ ก็จะช่วยลดปัญหาน้ำเสียที่ไหลลง หน้าหาดได้ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 เป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตองอย่างใกล้ชิดต่อไปและต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลเพราะหากน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไม่เพียงแต่อาจเกิดผลกระทบกับชาวประชาชน นักท่องเที่ยว เท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วย 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต ภาพ/ข่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: