โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสําราญและการโรงแรม (Cruise Hotel Training School) C-HOT  ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและ ส.ช.


โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสําราญและการโรงแรม (Cruise Hotel Training School) C-HOT  ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและ ส.ช.

เปิดรับสมัคร บุคคลผู้ที่มีความสนใจ เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพด้านการบริการ 3สาขา 1.Food&Beverageบริการด้านอาหารเครื่องดื่ม

2.Housekeepping พนักงานดูแล-ทำความสะอาด

3.Photographer หลักสูตรช่างภาพ 

โดยที่ โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมสาขา(ชิดลม,กรุงเทพ)

26/5 19 อาคารอรกานต์ชั้น 16 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330 

ผู้อบรมสามารถประกอบการด้านการโรงแรงแรมและร่วมงานกับเรือสำราญระดับชั้นนำของโลก และโรงแรมชั้นนำระดับประเทศในโครงการอาชีพเปลี่ยนชีวิต change your life project (เรื่องงาน เรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกัน รายได้ดี เที่ยวฟรีทั่วไทย) 

โดยทางสถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลผู้ที่มีความสนใจให้มีคุณสมบัติที่พร้อมรองรับการทำงานด้านบริการในสาขาต่างๆอย่างมืออาชีพโดยภายในหลักสูตรได้มีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในงานบริการ พร้อมทำงานกับทางโรงแรม โดยทางสถาบันพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาและสนับสนุนผู้ที่เข้าอบรมวิชาชีพ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการและ สช.

โดยมีการเปิดสอน 3 หลักสูตร และคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนมีดังนี้

1.ชื่อหลักสูตร Food&Beverage Servivce Course Training Module (หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

คุณสมบัติผู้เรียน เบื้องต้น:

-ผู้ที่มีอายุ19-33 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า(กศน.)

-เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2.ชื่อหลักสูตรHousekeeping Course Traning Module :หลักสูตรพนักงานดูแล และทำความสะอาดห้องพัก

คุณสมบัติเบื้องต้น

-ผู้ที่มีอายุ 19-33 ปี

-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า(กศน.) วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

-เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

3.ชื่อหลักสูตร: (ช่างภาพบนเรือสำราญ )Advance Portait Photography for Cruise Lines (Outdoor & Studio Portait,Gangway&Dining Room Shooting)

คุณสมบัติผู้เรียน เบื้องต้น

-จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิติลพื้นฐานระหว่างการเรียน

-ผู้ที่มีอายุ 21-38 ปี(ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)

-สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า(กศน.) วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

-เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเรียนสามารถติดต่อได้ที่ คุณเบญญาณี อินโสม (คุณอ้น) 089-511-5656 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (สาขาชิดลม,กรุงเทพ) 26/59 อาคารอรกานต์ ชั้น 16 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (www.c.hot.com)

Line Id: @CHOTBKK

สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดในภาคใต้ก็สามารถสมัครได้แล้วโดยมี3 สาขา สาขาภูเก็ต (โทร.084-550-4145) สาขาหาดใหญ่ (โทร.086-471-4136,086-471-4137)สาขาตรัง(โทร.075-211-148,089-873-4034)


ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: