ตม.จว.กาญจนบุรี  จัดกิจกรรมตามโครงการ Love at first sight by immigration


ตม.จว.กาญจนบุรี  จัดกิจกรรมตามโครงการ Love at first sight by immigration

             วันนี้  ( 14 ก.พ.61 )  เวลา  10.00  น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์  วงศ์ปิ่น ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สิทธิชัย  โล่กันภัย  ผบก.ตม.3  โดย  พ.ต.อ.ประสาธน์   เขมะประสิทธิ์   ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี ,พ.ต.ท.อมรศักดิ์ แสงวรรณ, พ.ต.ท.หญิง กัญญา เพชรไพรโรจน์  รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี ,พ.ต.ท.หญิง พ.ต.ท.หญิงเพ็ญทิพย์ กรุณามงคล, พ.ต.ท.หญิง เพชรลัดดา ธรรมขันธ์, พ.ต.ต.ณัฐสิทธิ์  ศิริรังสรรค์กุล  สว.ตม.จว.กาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ Love at first sight  by  immigration   เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ทำหน้าที่เจ้าบ้านแทนคนไทย ในการช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำความผิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด้วยแนวคิด Love at first sight by Immigration โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นป้าย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วยการจัดการประชุมหารือกับผู้ประกอบการเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ในการชี้เบาะแสชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์อาจเข้ามากระทำความผิดรวมทั้งกลุ่มเสี่ยง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการแจ้งที่พักอาศัยตามาตรา 37,38, แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เป็นการทำความเข้าใจในข้อกฎหมายเพื่อควบคุมและจัดระเบียบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้มีความปลอดภัย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: