ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3  ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561

ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3  ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561

             วันนี้  ( 15  ก.พ.61 )  เวลา  10.00  น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์  วงศ์ปิ่น ผบช.สตม.,พล.ต.ต.สิทธิชัย  โล่กันภัย  ผบก.ตม.3  โดย  พ.ต.อ.ประสาธน์   เขมะประสิทธิ์   ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3,พ.ต.ท.อมรศักดิ์ แสงวรรณ  รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3, พ.ต.ท.หญิง กัญญา เพชรไพรโรจน์  รอง ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี  บก.ตม.3  ,พ.ต.ท.หญิง เพ็ญทิพย์ กรุณามงคล  สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3, พ.ต.ท.หญิง เพชรลัดดา ธรรมขันธ์  สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 ,พ.ต.ท.นพรัตน์  จงเชิดชูตระกูล  สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3, พ.ต.ต.ณัฐสิทธิ์  ศิริรังสรรค์กุล  สว.ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.กาญจนบุรี บก.ตม.3  ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์  สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติในห้วงตรุษจีน 2561 รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน และกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกันแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสายด่วน 1178 ตลอดจนช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทาง facebook ของหน่วยงาน  (สามารถใช้กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่สแกน QR CODE  จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์)  ให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว      อ.เมือง  จว.กาญจนบุรี   ตลอดจนทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522  โดยวันนี้ทาง ตม.จว.กาญจนบุรี ได้นำมาสคอทของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมเดินแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว  เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง   ดังนั้น การระดมกวาดล้างอาชญากรรม และการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน แสดงถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า  “ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานสากล ยึดมั่นความมั่นคงเป็นหัวใจในการทำงาน” “EFFICIENT SERVICE, STANDARDIZED PRACTICE, SECURITY AWARENESS”Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: