พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP


ชัยภูมิ 15 ก.พ.2561 เวลา 10.00 น. นายอำพล ลมปลิว รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมาย 80 ผลิตภัณฑ์ โดยนางกชพร ปริปุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน 


คำหอม ชุมชน 02 ผสข.เรืองจริงผ่านเลนส์  ประจำ จ.ชัยภูมิ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: