นายอำเภอตะพานหินพร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


วันนี้20 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยยา  สมถวิล นายอำเภอตะพานหิน พร้อมด้วยข้าราชการที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน ตำรวจภูธรตะพานหิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่หลวง นักเรียนโรงเรียนวัดคลองข่อยและกลุ่มจิตอาสาอำเภอตะพานหิน เข้าร่วมโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณวัดคลองข่อย ตำบลไผ่หลวงอำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน

Facebook Comments
%d bloggers like this: