บางบอน เดินหน้านโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน”


บางบอน เดินหน้านโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน  เป็นประธานเปิดโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับกระบวนการคิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยให้ทุกส่วนราชการลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถูกจุด นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปปส. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และชาวชุมชนมั่นคง 133 ร่วมพิธีเปิดเวทีครั้งที่ 1 ณ ชุมชนมั่นคง 133  ซอยเอกชัย 133 เขตบางบอน

Facebook Comments
%d bloggers like this: