เกิดลมกรรโชกแรงและฝนตก ในพื้นที่ อ.ชื่นชม  ทำให้บ้านพักอาศัยของราษฎรบ้านกุดปลาดุก  ม.๑๒  ต.กุดปลาดุก ฯ ได้รับความเสียหาย


ข่าวสั้นทันสถานการณ์

         เมื่อวานนี้ วันที่ ๒๑  ก.พ. ๖๑  เวลา ประมาณ ๑๙.๐๐ น. ได้เกิดลมกรรโชกแรงและฝนตก ในพื้นที่ อ.ชื่นชม  ทำให้บ้านพักอาศัยของราษฎรบ้านกุดปลาดุก  ม.๑๒  ต.กุดปลาดุก ฯ ได้รับความเสียหาย  จำนวน ๓  หลังคา  

ทั้งนี้  อ.ชื่นชม ได้แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สำรวจว่ามีบ้านพักอาศัย ฯ  ของราษฎรในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย/ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะรายงานให้ทราบในวาระต่อไป


ภาพข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: