ชาวบ้าน หมู่บ้านทุ่งพิชัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนกรณีข้อพิพาทที่ดินสาธารณประโยชน์ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจำนวน 2 ไร่

ชาวบ้าน หมู่บ้านทุ่งพิชัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนกรณีข้อพิพาทที่ดินสาธารณประโยชน์ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจำนวน 2 ไร่

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 นชาวบ้านทุ่งพิชัย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประมาณ 100 หลังคาเรือนร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพื่อให้ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน 2 ไร่จาก 75 ไร่ เหตุเพราะกำนันหมู่ 3 ตำบลห้วยพระ ได้ใช้เอกสารสิทธิ์มอบให้น้องตนเองเพื่อทำบ่อกุ้งซึ่งที่เป็นบ่อกุ้งนั้นเป็นที่ของหลวง โดยที่ทางกำนันไม่ได้แจ้งกับทางชาวบ้านว่าที่ดินนั้นถูกผิดอย่างไรจนทำให้ชาวบ้านรู้สึกถึงที่ดินของหลวงถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ส่วนตนจึงเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับกำนัน  ชาวบ้านจึงรวมตัวยื่นหนังสือเข้าร้องเรียนอำเภอดอนตูมเพื่อขอให้ตรวจสอบ  ต่อจากนั้นได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมประมาณปลายปี 2559 แล้ว ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน 

สื่อมวลชนได้สอบถามถึงสาเหตุ กรณี

ข้อพิพาทถึงที่ดินดังกล่าว

เบิ้องต้นชาวบ้านต่างก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินสาธรณะประโยชนฺ์ตั้งแต่บรรพบุรุษ และไม่เข้าใจในการทำงาน

ของเจ้าที่ในการออกโฉนดให้แก่ผู้ครอบครอง ซึ่งอ้างว่าผู้ครอบครองมี

สิทธิ์ในที่ดินพื้นนี้ตั้งแต่สมัยบิดามารดา

ของตนเอง จึงอยากให้หน่วยงานที่รับ

ผิดชอบมาตรวจสอบโฉนดของผู้ครอบครองว่าถูกต้องหรือไม่

   หลังจากนั้นสื่อมวลชนจึงได้เดินทางเข้าไปสอบถามที่ทำการกำนันหมู่บ้าน

ถึงสาเหตุข้อพิพาทดังกล่าวว่าเป็นมาอย่างไรและได้คำตอบว่า ที่ดินที่หลานชายครอบครองอยู่นี้ ชอบด้วยกฏหมาย

จึงแจ้งว่า ถ้าจะดำเนินการคำร้องของ

ชาวบ้าน ก็ต้องให้ชาวบ้านไปตรวจสอบ

จากสำนักงานที่ดินจังหวัด ถูกผิดอย่างไรตนเองก็พร้อมที่จะชี้แจ้งได้ทุกเมื่อ

อย่างไรก็ตามข้อพิพาทเรื่องที่ดินของอำเภอดอนตูมนี้ สื่อมวลชนยังคงคอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไป

ชนะ  คำไทรแก้ว/เอวัชระ/ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: