จันทบุรี เกษตรกรปลูกแตงโม เมล่อน และแคนตาลูป พืชใช้น้ำน้อยแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้ผลเกินคาดผลผลิตดี ราคางาม พร้อมเปิดเป็นสวนท่องเที่ยวในชุมชน


จันทบุรี เกษตรกรปลูกแตงโม เมล่อน และแคนตาลูป พืชใช้น้ำน้อยแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้ผลเกินคาดผลผลิตดี ราคางาม พร้อมเปิดเป็นสวนท่องเที่ยวในชุมชน

ที่ทุ่งนาท้ายเหมือง หมู่ 4 บ้านทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จันทบุรี นายวรรณฤดี เรืองสวัสดิ์ หรือ เปี๊ยก แรงงานลูกจ้างบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดสกลนคร มารับจ้างทำงานก่อสร้างในจันทบุรีและได้ขอเช่าพื้นที่นาของเกษตรกรหลังเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วประมาณ 12 ไร่ เพื่อปลูกเมล่อน แตงโม และ แคนตาลูป พืชใช้น้ำน้อย น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต นำภูมิปัญญามาเป็นโอกาสในการหารายได้เสริม ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ประหยัด และรู้คุณค่า ถือเป็นความสำเร็จของเกษตรกร ที่นำวิกฤติมาเป็นโอกาสจากสภาวะอากาศช่วงฤดูแล้งที่ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ทั้งนี้ผลผลิตของไร่แตงโมนายเปี๊ยกปีนี้ให้ผลผลิตดีเกินคาดจากการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง โดยแตงโมพันธุ์กินรีและตอร์ปิโด ที่เริ่มทยอยเก็บผลผลิตคาดได้ประมาณ 50 ตัน ส่วนเมล่อนกรีนเน็ต / เมล่อนสีทอง และแคนตาลูปคาดเก็บผลผลิตได้ประมาณอย่างละ 2 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่มีพ่อค้าคนกลางในตลาดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมารับซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อ โดยแตงโมจำหน่ายในราคาส่ง กิโลกรัมละ 11 บาท ราคาขายปลีก กิโลกรัมละ 15 – 18  บาท / เมล่อนญี่ปุ่นจำหน่ายราคาส่งกิโลกรัมละ 55 – 60 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 70 บาท / แคนตาลูปจำหน่ายราคาส่งกิโลกรัมละ 28 – 30  บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 35 บาท ขณะเดียวกันก็มีประชาชนในจันทบุรีและใกล้เคียงเดินทางมาเยี่ยมชมไร่แตงโม แคนตาลูป และเมล่อนที่เปิดให้เที่ยวชม ศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นที่สนใจของประชาชน นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลผลิต สดจากไร่ จำนวนมากภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา 

นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ 

รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Facebook Comments
%d bloggers like this: