นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


ชัยภูมิ 27 ก.พ.2561 เวลา 08.30 น. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม


คำหอม ชุมชน 02 ผสข.เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำ จ.ชัยภูมิ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: