คณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชน ศิลปินรักถิ่นไทย ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวง พุทธาเทวาภิเษก ถ้วยรางวัล “ต้นแบบคนดีสี่ทิศ”เทวะจตุโลกบาล”

ฤกษ์มงคล ประกอบพิธีบวงสรวง พุทธาเทวาภิเษก ถ้วยรางวัล “ต้นแบบคนดีสี่ทิศ”เทวะจตุโลกบาล”


วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา วันธงชัย ได้ดิถี”ธนัญชัยเศรษฐี”

ตามเวลา 15.45 น.ณ พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา2 พระราม2 ซอย25 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ คณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชน และ ศิลปินรักถิ่นไทย โดยมี คุณอานนท์ แก้วมโนรมย์ , คุณ สุภาพร แพบัว ,คุณศักดิ์ปรินทร์(โก้)เกษมธนพัฒน์ และ คุณ วิเวียน(แหม่ม)ระวี พร้อมด้วยศิลปินดารา เข้าร่วมพิธีบวงสรวง โหราจารย์ พ่อครูศิริโชค รัตนศรีพราหมณ์,อาจารย์ โชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์,อาจารย์ ทนง เทพศรียันตรา และ อาจารย์ พรชัย ไซ่จุ่งบุตร ร่วมพลังมงคลทั้งสี่อ่านโองการ พุทธา-เทวาภิเษก รางวัล “ต้นแบบ คนดีสี่ทิศ องค์เทวะจตุโลกบาล” และ “เหรียญโบว์ เกียรติยศมหามงคลสี่ทิศ” อีกด้วยครับ..


ทั้งนี้ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม ยังเป็น วันนักข่าว/วันนักสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี เครือข่ายสื่อมวลชนและศิลปินรักถิ่นไทย,พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา ร่วมกับ สมาคมสมัชชามวลชนเพื่อความมั่นคง และ สมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค จัดสร้างถ้วยรางวัล “เทวะจตุโลกบาล” ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติการทำดีด้วยหัวใจ “คนดีสี่ทิศ”  กำหนดการจัดงานในวันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ สอบถามโทร.๐๖๕-๖๒๐๑๙๘๗ e-mail : media2017network@gmail.com

ชนะ คำไทรแก้ว / ผ่านเลนส์ 005 /ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: