“ตำรวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดต้องตระหนักเสมอว่า เป้าหมายการทำงานของตำรวจ คือความผาสุกของประชาชน”


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 12.00 น. 

 ที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9, พ.ต.อ.วุฒิชัย ไทยวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม ให้การต้อนรับคณะผู้ ตรวจราชการ กองตรวจราชการ 10  สำนักงานจเรตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์ รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ10 สำนักงานจเรตำรวจพร้อมคณะ เพื่อมา ตรวจราชการของสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบื้องต้น ดูการฝึกยุทธวิธีของตำรวจ ให้เป็นไปตามแบบฝึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หลังจากนั้นได้ตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ เสร็จแล้วได้บรรยายสรุป การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ แนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจโดยให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน โดยเน้นย้ำในเรื่องของภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจ โดยให้ปรับปรุงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้บริการประชาชน การมีวินัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ของข้าราชการ การสรรหาสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และ ได้เน้นย้ำ ข้าราชการตำรวจในเรื่องการให้บริการประชาชน ด้วยความเป็นธรรม

   ซึ่งในส่วนของ สน.เพชรเกษม  การตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชื่นชมอย่างดีเยี่ยมจากคณะกต.จตธีรพล ปลื้มถนอม   รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: