พิธีบูชาเซ่นสรวงเทพเทวา ณ คำชะโนด บางกอก


พิธีบูชาเซ่นสรวงเทพเทวา ณ คำชะโนด บางกอก

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 มีพิธีบวงสรวง ขอพร องศ์เทพเทวา ที่  คำชะโนด บางกอก  เพื่อเสริมบารมีขอโชค ขอลาภ ขอความเจริญรุ่งเรือง ในธุรกิจ หน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทอง  โดยมีประชาชนที่ มีความศรัทธา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง พิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย  สำหรับพิธีกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ พิธีสวดโซฮา คือการรำถวายองค์เทพ    และส่วนที่ 2 คือ  พิธีอารตีไฟ   โดยมี นายวงวิษณุ นารายัณ คนธรรมัตี    เป็นเจ้าพิธีกรรม และมีการเปิดดนตรีจังหวะอินเดียโบราณ เพื่อเพิ่มความขลังให้กับพิธีกรรมดังกล่าว   และ ในระหว่างที่มีการสวดทั้งสองพิธี นั้น  บรรดาเหล่าผู้ศรัทธา ที่มาร่วมงาน  และแต่งกายแบบหญิงอินเดียโบราณได้ลุกขึ้นร่ายรำประกอบดนตรีโดยพร้อมเพรียงกัน

  สำหรับพิธีกรรมนั้น สิ้นสุดลงในช่วงเย็น หลังจบพิธีแล้ว ได้มีการ  มอบเครื่องเซ่นสังเวย จำพวกผลไม้  ให้กับผู้คนที่มาร่วมงานได้กินกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะเชื่อกันว่า เป็นผลไม้ทิพย์

            อย่างไรก็ตาม พิธีดังกล่าวนั้น ถือเป็นมนตร์พิธีกรรมความเชื่ออีกอย่าง  ที่จัดขึ้น ณ คำชะโนด บางกอก เพื่อผู้ที่มีความเชื่อ ทางด้านขององค์เทพเทวา ได้ไปสัการะ ขอพร เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต และโชคดีในทุกๆเรื่อง
Facebook Comments
%d bloggers like this: