สมาคมจั๋งด่างญี่ปุ่นยกสวนนงนุชพัทยา แหล่งเพาะพันธุ์จั๋งด่าง ครบทุกสายพันพุ์และมากที่สุดในโลก


สมาคมจั๋งด่างญี่ปุ่นยกสวนนงนุชพัทยา แหล่งเพาะพันธุ์จั๋งด่าง ครบทุกสายพันพุ์และมากที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.61 ที่สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับ Mr.Kosuke Inukai (โคซูเกะ อินโนไค) นายกสมาคมจั๋งด่างญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ามาชมและศึกษาเรียนรู้การเพาะพันธุ์ และสะสม จั๋งด่างญี่ปุ่น ที่มีครบทุกสายพันธุ์รวม 134 ชนิด และมีจำนวนหลายหมื่นต้น นับเป็นจำนวนมากที่สุดในโลก และยังมีเพิ่มอีก 3 ชนิด 3 สายพันธุ์ ที่สวนนงนุชพัทยา เพาะพันธุ์ และรอการตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียน

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า จั๋งด่านญี่ปุ่นที่สวนนงนุชมีเราได้รวบรวมมาแล้วทั้งหมดกว่า 13 ปี ในโลกที่ สมาคมจั๋งด่างญี่ปุ่น รวบรวมข้อมูล มีทั้งหมด 134 ชนิด ตอนนี้สวนนงนุชเรามีครบทุกสายพันธุ์ 134 ชนิด ซึ่งมีอยู่ 2 ที่ในโลกที่มีครบ ก็คือที่ญี่ปุ่นก็คือ สวน ของ Mr.Kosuke Inukai (โคซูเกะ อินโนไค) นายกสมาคมจั๋งด่างญี่ปุ่น และของเราที่สวนนงนุช เป็นเพียง 2 สวน ในโลกที่มีครบทุกอย่าง จำนวนต้นเรามีเป็นหมื่น แต่เราก็คัดเลือกต้นที่สวยที่สุด และแบบที่เขานิยมกัน เพื่อเตรียมการนำเอาออกไปให้ประชาชนได้เห็น ความสง่างามและความสวยงามของตระกูลต้นไม้พันธุ์นี้ คือ จั๋งด่างญี่ปุ่น
สำหรับจั๋งญี่ปุ่นมีลักษณะด่างไม่นิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ง่ายท้าทายของผู้ปลูกเลี้ยง และนักสะสมที่จะมีเทคนิคในการดูแล เพื่อให้จั๋งญี่ปุ่นด่างมีลักษณะคงเดิม คือเลี้ยงเป็นไม้แคระ บอนไซ และให้มีลักษณะด่างคงเดิม ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นชนิดในสมาคมได้ ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้จั๋งด่างญี่ปุ่นมีราคาค่อนข้างสูง โดยต้นที่เคยขายได้ราคา สูงสุดถึง 25,000,000 เยน หรือ 7,350,000บาท หรือ Tenzanshiroshima 

ผมในฐานะผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา เราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ 50 คน จั๋งญี่ปุ่นที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ในสมาคม โดยมีจั๋งด่างญี่ปุ่นทั้งหมด 134 ชนิด ในสมาชิกสมาคมทั้งหมด 300 คน มีเพียงนายกสมาคม Mr.Kosuke Inukai และสวนนงนุชพัทยาเท่านั้น ที่สามารถรวบรวมไว้ครบทั้ง 134 ชนิด แต่ที่สวนนงนุชเรามีจำนวนต้นจั๋งด่างญี่ปุ่นเยอะที่สุดในโลก ปัจจุบัน สวนนงนุชพัทยามี Collection จากจั๋งด่างญี่ปุ่น ที่ขึ้นทะเบียนแล้วในสมาคมครบทั้ง 134 ชนิด ในชนิดที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดมี 1 ชนิดที่สวนนงนุชพัทยาพบและขอขึ้นทะเบียนในสมาคมเรียบร้อยแล้วคือ Nongnoochmoshima ยังมีอีก 3ชนิด ที่สวนนงนุชพัทยาพบ และรอตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียน คือ 1.Bankkokkudeb 2. Wanpenmaru และ 3.Tansachahime สวนนงนุชพัทยายังได้มีการทำคอลเลคชั่น 2-5 เพื่อเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆอีกด้วย


Nikki ขาลุย ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์ รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: