สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกันเข้ารับการฝึกซ้อม เทคนิคการดับเพลิงในอาคาร กู้ภัยในที่อับอากาศ และกู้ภัยทางสูง

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อปพร.บางบอน อปพร.ดอนเมือง และอปพร.เขตสายไหม ร่วมกันเข้ารับการฝึกซ้อมเทคนิคการดับเพลิงในอาคาร การกู้ภัยในที่อับอากาศ และการกู้ภัยทางสูง ณ กองวิชาการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ฐานพหลโยธิน ) เพื่อเตรียมสาธิตในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ซึ่งกำหนดให้เป็นวัน อปพร. แห่งชาติ โดยงานจะจัดขึ้น ณ ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น – ดินแดง โดยเป็นแสดงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร.ถึงความพร้อมในการเผชิญเหตุในรูปแบบต่างๆ  

ผ่านเลนส์ 300139 ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: