ช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยา 87 เชือก ตักบาตรพระสงฆ์ วันช้างไทย 


ช้างแสนรู้สวนนงนุชพัทยา 87 เชือก ตักบาตรพระสงฆ์ วันช้างไทย 

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 มี.ค.61นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป คณะผู้บริหาร ควาญช้าง และช้างแสนรู้ จำนวน 87 เชือก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป โดยมี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2561 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี 

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพื่อยกย่องช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ ที่มีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยทุกคน นอกเหนือจากเกียรติภูมิที่ช้างเคยได้รับมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือก ซึ่งเป็นตราประจำชาติ สัญลักษณ์บนผืนธงชาติไทย และเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาแต่โบราณกาล รวมถึงมีส่วนร่วมกับบรรพชนไทย ในการทำศึกยุทธหัตถีกอบกู้เอกราชของชาติ 

ด้วยเหตุนี้ สวนนงนุชพัทยา จึงได้ตระหนักในความสำคัญของช้าง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และในช่วงบ่ายจะมีการจัดบุฟเฟ่ผลไม้ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับช้างแสนรู้ ได้อิ่มหนำสำราญกันในวันช้างไทย อีกทั้ง เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติเกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนช้างไทยก่อนที่จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป


Nikki ขาลุย ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: