รองผบตร.ตรวจร้านขายงาช้างที่ริเวอร์ซิตี้้


รอง ผบ.ตร. ตรวจ ร้านขายงาช้าง ที่  ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  

    พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจร้านค้างาช้าง ที่  ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ

          พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบงาช้างครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าและบัญชีงาช้างการออกหนังสือกำกับการค้างาช้างและการดำเนินการต่างๆ ของร้านค้างาช้างที่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องปรามการทำความผิดเกี่ยวกับงาช้าง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

           โดยจากการตรวจสอบร้านค้าภายในศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้นั้น พบว่ามีใบอนุญาตการค้า และ อื่นๆ ครบถ้วนเรียบร้อย ซึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งภายในวันนี้ไม่เพียงตรวจสอบร้าค้างาช้างในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังตรวจสอบร้ายค้าอื่นๆทั่วประเทศด้วย ซึ่งหากตรวจสอบร้านค้าแล้วพบว่ามีงาช้างแอฟริกาจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535 และร้านค้านั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้างทันที

           สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้มีการบูรณาการ 3 ส่วน การกำกับดูแลร้านค้างาช้างที่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.งาช้าง ให้ดำเนินการขาให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด/การตรวจสอบสินค้างาช้างคงเหลือของผู้ค้าที่ยกเลิกการขายไปแล้วโดยมุ่งเน้นงาช้าง ดิบและผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อควบคุมไม่ให้มีการค้าอย่างแอบแฝงภายหลังจากการยกเลิกการขออนุญาตค้าและ การปราบปรามการลักลอบค้างาช้างทางอินเตอร์เน็ตซึ่งมีความผิดตามกฏหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 6 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           นายปิ่นสักก์ ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะเกี่ยวข้องกับการค้างาช้างผิดกฎหมายให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นจากประเทศที่น่ากังวลอย่างมาก Primary Concern ลงมาเป็นประเทศที่น่ากังวลลำดับรอง  Secondary Concern ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินการครั้งนี้ว่าประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้หลุดออกจาก NIAP process ในการประชุม SC70 ในเดือนตุลาคม 2561 ที่สหพันธรัสเซีย ต่อไป…


ดานุ  ยศสกุล / เล็กหน้าขาว  ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: