สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกว่า 200 คน ร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี


สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กว่า 200 คน ร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี 


       สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวนกว่า 200 คน เดินทางเข้าร้องเรียน และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  ทวงถามพันธสัญญาที่ภาครัฐให้ไว้ ว่าจะช่วยเหลือการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้รับการเหลียวแล

    

      โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ต้องการให้พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีช่วยเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและสหกรณ์อื่นๆ  ซึ่งตอนนี้ปัญหาเร่งด่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น คือ เดือนมิถุนายนนี้ ต้องชำระเงินเจ้าหนี้ ตามกระบวนการฟื้นฟู จำนวน 600 ล้านบาท และ ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 70 ล้านบาท


     ซึ่งตอนนี้ติดขัดปัญหาเรื่องการจัดตั้งกองทุนบัญชีร่วมที่จะต้องจัดตั้งโดยกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ช่วยสรุปหลักการ และการปฏิบัตินำเสนอ ครม.โดยเร็ว ให้กันก่อนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ต้องชำระหนี้ เดือนมิถุนายนนี้  แต่หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ ศาลล้มละลายกลาง อาจมีคำสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ล้มละลายได้ในที่สุด และอยากให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ช่วยคืนทรัพย์สินที่อายัดไว้ จำนวน7 รายการก่อน  และสุดท้ายอยากให้ทางรัฐบาลตั้งกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ 


   โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับเรื่อง ณ.ห้องประชุม2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล

Facebook Comments
%d bloggers like this: