เขตบางแค ! “สำนักงานเขตบางแค”จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (เขตบางแค) หลักสูตรทบทวน 


เขตบางแค ! “สำนักงานเขตบางแค”จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (เขตบางแค) หลักสูตรทบทวน 


สืบเนื่องเมื่อวันที่ 11 มี.ค.61 เวลา 08:00 น. โดยมี นางสาว กนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค” เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมในงานฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยในงานมีเจ้าหน้าที่ ทหาร.ร้อย.รส.ป.9.พัน.9 พร้อมด้วย อาสาสมัคร อปพร.เขตบางแค เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน  ณ.ห้องประชุมกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

เบื้องต้นในการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เพื่อได้ฝึกทบทวนวิธีการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบเหตุ ซึ่งในการจัดงานวันนี้ในงานได้เชิญวิทยากรจาก รพ.ราชพิพัฒน์ มาอธิบายถึงขั้นตอนวิธีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรในเรื่องการกู้ภัย

เบื้องต้นในการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนในครั้งนี้มีอาสาสมัคร อปพร. เขตบางแค เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก 
ภาพ/เนื้อข่าว

ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: