นายภูสิต   สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี เปิดและปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาภายในหน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว 


วันนี้    14  มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภูสิต   สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธี เปิดและปิดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาภายในหน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณสนามหญ้าภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนาย อิทธิรัฐ สินารักษ์   รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน  

   นาย อิทธิรัฐ สินารักษ์   รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี  มีนโยบายให้ประชาชนในทุกระดับได้ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานราชการจังหวัดสระแก้วจำนวน 6 ชนิดกีฬา   ประกอบด้วยฟุตบอลชาย 7 คน  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ   เปตองผสมกีฬาพื้นบ้านและการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  ซึ่งกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 14  มีนาคม 2561
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่ดีมีวินัยมีคุณธรรมได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายร่วมกิจกรรมนันทนาการในทุกภาคส่วนเน้นให้เกิดการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาเรื่องการส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย ให้มีน้ำใจนักกีฬามีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและความสามัคคี.
นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วFacebook Comments
%d bloggers like this: