ป.ป.ช. จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์


ป.ป.ช. จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ประธาน ป.ป.ช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “จุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ” โดยมีนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวรายงาน มีนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ


ในงานมีการอภิปราย เรื่อง “การสร้างการรับรู้ของประชาชาผ่านสื่ออุตสาหกรรมบันเทิง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. คุณจิตรลดา ดิษยะนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด และนายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์ (คุณบอย) เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


โดยมีนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.53 ปี) และนายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร เหรัญญิก ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.


Facebook Comments
%d bloggers like this: