สุดอลังการ !!! งานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน 


สุดอลังการ !!! งานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน 

ค่ำเมื่อวานนี้ ที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพร้อมดัวย นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ประธานมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก 
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (บ้านเหรียง) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยภายในงานกำหนดให้มีการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับวีรกรรมของสองวีรสตรี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชน ซึ่งมีความกล้าหาญและใช้แผนกลยุทธ์ในการรบ จนสามารถป้องกันเมืองถลางไว้ได้ ความสามารถด้านพาณิชย์นาวี (การค้าขายกับต่างชาติ) ความเป็นมาของเมืองถลาง และวิถีชีวิตของคนถลางในอดีต กิจกรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวบ้านถิ่นถลาง วิถีแห่งท้องทุ่ง ตลาดพื้นบ้าน สาธิตการทำขนมโบราณ เครื่องจักรสาน การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ และอาหารอร่อยภูเก็ตชัยมงคล สุวรรณวงค์ ผู้สื่อข่าว นสพ.เรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: