นะสะตู หรือ นะฮารีสะตู ตลาดนัดวันเสาร์ (ตันหยงมัส)


นะสะตู หรือ นะฮารีสะตู

ตลาดนัดวันเสาร์ (ตันหยงมัส)

นะ แปลว่า ตลาด

ฮารีสะตู แปลว่า วันเสาร์

คนที่นี่มักเรียกแบบสั้นๆ นะสะตู

หรือแบเต็มก็ นะฮารีสะตู

ทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – บ่ายๆ

ก็จะมีเหล่าพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้าน

ขายของ อาหาร ของทานเล่น

ของใช่ต่างๆ เสหน์ของตลาดที่นี่

คงเป็นความกันเอง ภาษาที่ใช้

ของกินพื้นบ้าน ราคาไม่ได้แพงมาก

มีความเรียบง่าย การตั้งชื่อก็ตั้งตาม

วันที่เปิด สะตู วันเสาร์ เปิดวันเสาร์

ตั้งกันแบบง่ายๆ กันเองสุดๆ

มาเที่ยวตันหยงมัสแล้วแวะมาตลาดสะตูกัน!!


%d bloggers like this: