พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี  ประธานรุ่น ACS 3720 ขอเชิญศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ทุกกลุ่มทุกรุ่นเข้าชมและเชียร์กีฬาประเพณี ACS  Connection ครั้งที่ 3


พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี  ประธานรุ่น ACS 3720 ขอเชิญศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ทุกกลุ่มทุกรุ่นเข้าชมและเชียร์กีฬาประเพณี ACS  Connection ครั้งที่ 3

Facebook Comments
%d bloggers like this: